argouml-tigris-org.github.io

Web pages for the ArgoUML project.

This used to be located at http://argouml-sv.tigris.org.
ArgoUML på Svenska Syftet med detta projekt är att översätta ArgoUML till svenska och att vara en samlingspunkt för den svenska delen av ArgoUML-gemenskapen. De saker som behöver översättas är (i prioritetsordning):
  1. Web-siten (påbörjat)
  2. Applikationen ArgoUML (påbörjat, för närvarande inte tillräckligt bra för att levereras med ArgoUML)
  3. Användarmanualen och Quick Guide (ej påbörjat).


In English for any non-Swedish that may stumble over this page: The purpose of this project is to create a complete localization of ArgoUML in Swedish and to be the center for the ArgoUML community in Swedish.
Denna sida var senast uppdaterad $Date$.